Polonya Vatandaşlık İşlemleri Hakkında

Polonya vatandaşlık işlemleri nasıl yapılır? Avrupa Birliği (AB)’de 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler arasında dolaşım serbestisi tanıyan bir bölge oluşturulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler, Schengen Bölgesi dışında kalan ülkelere ilişkin sınır geçişleri için ortak kurallar uygulamaya başlamıştır. Toplamda 26 ülkeyi kapsayan Schengen Bölgesi, Avusturya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsveç, İtalya, Liechtenstein, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan’ı kapsamaktadır. İsviçre, İzlanda ve Norveç ise AB’ye üye olmadıkları halde özel bir anlaşma aracılığı ile Schengen Bölgesi’ne dahil olmuşlardır. Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler, seyahatlerini vize başvurusunda bulundukları Schengen ülkesinden başlatmak kaydıyla diğer Schengen ülkelerine aynı vize ile seyahat edebilmektedir. Schengen vizesi 90 güne kadar olan seyahatler için geçerlidir.

Polonya Vatandaşlık İşlemleri 2022

Polonya vatandaşlığı almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, başvurularını Polonya’nın Türkiye’de bulunan temsilciliklerine yapmalıdır. Polonya’da ikamet edenler ise başvurularını Polonya’da bulunan valilikler aracılığı ile yapmalıdır.

Polonya vatandaşlığı başvurularınızı şahsen yapacak iseniz başvuru yapacağınız konsolosluktan randevu alarak yapabilirsiniz. Ancak posta yolu ile de Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için imzanızın tasdikini yaptırmalısınız. Bir ebeveyn Polonya vatandaşlığı kazandı ise çocukları da Polonya vatandaşı olabilir. Ancak bunun için diğer ebeveynin konsolosluk huzurunda imza vermesi gerekecektir. 16-18 yaş arası çocukları için ise çocukların da onay vermesi gerekmektedir.

Polonya vatandaşlığını ikamet, evlilik, soya dayalı, sığınmacı ve çalışma gibi durumların şartlarını yerine getirmiş iseniz alabilirsiniz. Polonya vatandaşlığı başvurusu için başvuru sahibinin vatandaşlık başvuru formunu Lehçe olarak doldurması gerekmektedir. Lehçeyi iyi derecede bilmesi, Polonya tarihi, hukuku, sosyal yaşamı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Polonya vatandaşlık başvurularınız konsolosluk tarafından kabul edildikten sonra Polonya Cumhurbaşkanlığı’na gönderilir. Polonya Cumhurbaşkanlığı, başvurunuzu inceler ve bunun için bir süre kısıtlamasına tabi değildir. Başvurunuz sonuçlanınca belgeleriniz posta yolu ile bildirilir.

Polonya Vizesi ile ilgili bilgi almak için bizi arayın.

Polonya Vatandaşlığı Alma

Polonya vatandaşlığı alma isteyen Türkiye Cumhuriyet vatandaşları vatandaşlık başvurusu için Türkiye’de bulunan Polonya dış temsilcilikine başvurmalıdır. 
Polonya vatandaşlık başvuru şahsen yapıldığı gibi posta yol ile de yapılabilir. Başvurunu posta yolu ile yapacaksa imza tasdiki de yaptırmanız gerekmekte. Başvurunuz şahsen yapacaksanız Polonya e-konsulatt sistemi üzerinden randevu almalısınz. Randevu tarihlerine kadar aşağıda ki belgeleri hazırlamalısınız.
Polonya vatandaşlık başvuru form
Biyometrik Fotoğraf
Gelir kaynakınızı gösteren belgeler
Ailesi ile ilgili bilgi
Eğer başka bir ülkeden vatandaşlıklar almış ise tarihi
Kimlik
Polonya’da ikamet etmeniz ya da kalmanız izin veren belge
Doğum belgesi
Medeni durumu gösteren belge, evli ise evlilik cüzdan, eşinin kimliği ve var ise çocukunun kimliği
Eğer vatandaşlık başvurusu da 18 yaş alt çocuğunuz dâhil ediliyor ise doğum belgeleri örneği, muvafakatname

Polonya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Polonya vatandaşlığı almak isteyen için birçok alternatif bulunmakta. İkamete bağlı vatandaş, evlilik yolu ile vatandaş, soya bağlı vatandaş, mülteciliğe bağlı vatandaş gibi birçok alternatif bulunmakta. Ayrıca spor, sanat, tıp, matematik gibi alanda kendini kanıtlamış kişide Polonya vatandaşlık başvurusuna bulunabilir.
Polonya vatandaşlığı için belirli şartı yerine getirmiş olmanız gerekmekte. Bu şart aşağıdaki listede verilmiştir.
Soyu Polonya’da gelen yabancı kesintisiz olarak 2 yıl boyunca Polonya’da ikamet etmeli.
Kalıcı oturma izni dayanarak 2 yıl kesintisiz olarak Polonya’da yaşamış yabancı Polonya vatandaşlığı başvurusu da bulunabilir.
Bir mülteciye verilmiş sürekli oturum izni kapsamında kesintisiz iki yıl Polonya’da yaşamış mülteci Polonya vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.
Daimî oturum iznine ya da uzun dönemli Avrupa Birliği oturum iznine sahip olan ve en az üç yıl kesintisiz Polonya’da oturmuş kişi vatandaşlık başvurusuna bulunabilir.
Ebeveyninden birisi Polonya vatandaşı ise vatandaşlık başvurusuna bulunabilir.

Polonya Vatandaşlık Başvurusu İşlemi

Türkiye’ye seyahat etmek isteyen ve üç aydan daha fazla Türkiye'de kalmayı planlayan kişilere umuma mahsus pasaporta sahip Polonya vatandaşlarının Polonya’daki Türkiye temsilerine şahsen başvuru yapmaları gereklidir. Vize işleminde yaşanabilecek gecikmeden dolayı vize başvurularını planlanan seyahat tarihinde en az bir ay önceden yapılması yararlı olacaktır. Fakat bilinmelidir ki, Polonya vatandaşı dahil yabancı vatandaşlara verilen vize Türkiye’ye giriş için mutlaka hak sağlamaz. Türkiye'ye giriş izin vermede karar ve otoriteye sahip makam, sınır makamıdır. Vize başvurusunda tahsil edilen Vize Harç, vize başvurusu menfi sonuçlanması durumda iade edilmemektedir. Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen kişiler tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigorta yaptırmaları şart aranmaktadır. Vize ya da vize muafiyeti imkân verdiği kalış süresince, her 180 günde 90 gün geçemez. Türkiye’de son 6 ay içerisinde toplam kalış süresinin 3 ayı geçmemesi şartı Türkiye’ye seyahat edecek kişi tüm yabancı ülke vatandaşı için geçerlidir. Söz konusu kurallar Polonya vatandaşı için geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurusunda, Türk dış temsilcilikleri en çok 90 gün ikametli vize verilmekte , 90 günde fazla ülkede kalmak isteyen yabancı kişilerin İl Göç Müdürlüğüne “Kısa Süreli İkamet” başvurusu bulunarak ikametini uzatabilmeleri mümkündür.

Çift pasaportlu yabancı kişiler son 6 ay içerisinde ayrı ayrı pasaport ile 3 ay kalmaları mümkün değildir.

Polonya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Polonya vatandaşlık almak için yabancılar yasası göre birçok düzenleme bulunmakta. Kişi oturma izni süresi, oturma izni statüsü, geliş neden gibi nedenler yasanın hangi kolundan yararlanbilecekleri belirlenir.

Polonya Vatandaşlığı geçmek öncelikle kişi kendi kararına bağlıdır. Polonya vatandaşlığı geçildiğinde seçme ve seçilme hakkı, memur olmak hakkı ve Polonya vatandaşı hangi haklardan yararlanıyor ise hepsinden yararlanabilme şansı sahip olurlar.

Polonya vatandaşlık hakkı şahısa geçici olarak verilir ve kişiler tutumlarına göre uzatılabilir.

Polonya vatandaşlığı alarak polis, memur gibi görevler dışında her işte çalışabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanırsınız.

Polonya Vatandaşlık Randevusu

Polonya vatandaşlık başvurusu; Polonya’da ikamet eden yerin valiliğine yapılmalı. Polonya vatandaşlık başvurusu, eyalet valisi tarafından değerlendirilmekte. Eyalet valisi kararına karşı 14 gün içinde İçişi ve İdare Bakanlığına; İçişleri ve İdare Bakanlığının kararına karşı ise 30 gün içerisinde idare mahkemesi başvurulması mümkündür.
Polonya vatandaşlığa başvurma isteyen kişinin, Polonya’nın ulusal güvenliği ve kamu düzen için tehdit oluşturmama ve B1 seviyesi bir Polonya dil yeterliliği resmi olarak ispat etmeleri gerekmektedir. Polonya dil yeterliliği ispat şartından, 18 yaşın altı olanları kapsayan 4. ve 5. grup muaf tutulmuşdur. Polonya vatandaşlık şartı 2019 yılında ve günümüze aynıdır. Vatandaşlık başvurusu başarılı olan kişi, Polonya pasaport almaktadır. Polonya vatandaşlık başvurusuna bulunabilir.
Polonya vatandaşlığı için belirli şartı yerine getirmiş olmanız gerekmekte.
Polonya vatandaşlık başvuru şahsen yapıldığı gibi posta yol ile de yapılabilir. Başvurunu posta yolu ile yapacaksa imza tasdiki de yaptırmanız gerekmekte. 

Polonya Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Polonya vatandaşlığa başvurmak için gerekli belge aşağıda listelenmişdir.
Polonya vatandaşlık başvuru form (Lehçe olarak doldurmuş olması gerekmekte.)
Biyometrik fotoğraf
Kimlik veya  pasaport
Polonya oturma izni (Polonya Cumhuriyeti toprakında ikamet edilmesine ya da kalınmasına izin veren belge başvuruya eklenmelidir.)
Doğum belge
Gelir kaynakı
Mesleki başarı belgesi
Siyasi ve sosyal aktivite ilişkin belge
Medeni duruma ilişkin belge
Başvuru sahibinin varsa eşilerin ve çocukunun kimliki ve Polonya oturum izni
Başvuru sahiplerinin varsa ebeveyninin veya üst soylarının Polonya vatandaşlıkı olduğu onaylayan belge
Başvuru sahibinin varsa çocuğu ya da çocuklarının ve üst soyunun Polonya vatandaşlığı kaybetmesine ilişkin belge
Başvuru sahibi geçmişde Polonya vatandaşı ise daha sonrada kazandığı yabancı ülke vatandaşlığı teyit eden belge

Polonya Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Almak

Polonya Aile Birleşimi Vizesi Türkiye Cumhuriyeti yaşayan vatandaşlar Polonya Cumhuriyeti yaşamakta olan eşlerini veya çocukların yanlarına yerleşmek ya da Türkiye Cumhuriyeti yaşayan çocukları yanlarına alabilmek için başvuru yapması gerekli vize türüdür.

Bu tip vize D TİP VİZE kategorisinde olduğundan doğru Polonya Konsolosluklarına ve Polonya Büyükelçiliğine yapılmaktadır.

Evlilik ile Polonya Vatandaşlığı İçin Gerekli Evraklar

  • Uzun süreli oturum izin vize formu.
  • Pasaport.
  • 3 adet biyometrik fotoğrafı.
  • Pasaportta işlenmiş sayfalar fotokopileri.
  • Polonya’da uyum konusu entegre olduğunuz kanıtlayan Konsolosluk yetkililerince hazırlanmış olan rapor.
  • Bir ceza ile suça karışmadığınızı ispatlama için emniyet müdürlüğünde alınmış adli sicil kaydı.
  • Aile cüzdanı.
  • Emniyet müdürlüğü yurt dışı giriş ve çıkış kayıtları son 10 yıllık doküman.
  • Evlilik Polonya’da yapıldıysa tam vukatlı nüfus kayıtı örneği Lehçe dillerden biri ile bildirilmelidir.
TOP